Menu

Služby

Dospělý pacient Dětský pacient

Péče o dospělé pacienty

Vstupní vyšetření

Jedná se o první návštěvu každého pacienta v naší ambulanci. Skládá se z vyplnění vstupního dotazníku, klinického vyšetření pacienta, zhotovení intraorálních rentgenových snímku a přehledného panoramatického snímku všech zubů. Na základně zjištěného stavu zubního zdraví se s pacientem dohodneme, jestli započneme terapii a jaký bude případný postup léčby.

Výplně

Zubní kaz je jednou z nejčastějších onemocnění populace. Vzniká na základě odvápnění zubní skloviny v důsledku působení bakterií ulpívajících na povrchu zubu. Terapie spočívá v důkladném odstranění kazu v jeho celém rozsahu. Následuje úprava vzniklého defektu tak, aby zhotovená výplně měla dostatečnou retenci i rezistenci (nevypadla a nepraskla). V dnešní době zhotovujeme prakticky jen vždy tzv. bílé výplně – výplně fotokompozitní. Výhodou tohoto druhu výplní je jejich vazba na zubovinu a sklovinu. Jednoduše můžeme říct, že výplně zateče do struktury zubu. Na rozdíl od tzv. stříbrných – amalgámových výplní umožňují vytvořit pouze minimálně nutnou preparaci právě díky této vazbě. Sečteme-li všechny klady těchto výplní (estetika, odolnost, minimální ztráta vlastního zubu) jsou v dnešní době pokrokové stomatologie volbou číslo jedna.

Endodoncie

Endodontické ošetření spočívá v odstranění mrtvé nebo infikované zubní dřeně ze zubu. Základem je vyjmutí kompletně celého rozsahu dřeně, dostatečné opracování a rozšíření všech kořenových kanálků po celé jejich délce a silné výplachové desinfekci pro maximální možné vymícení zbylých mikroorganismů. Po závěrečném výplachu následuje plnění kořenových kanálků. V naší ambulanci používáme techniku plnění pomocí horké gutaperči, která díky své zatékavosti nejlépe utěsní ošetřený kanálek. Takto plněný zub je ve většině případu dost oslabený a je proto nutno jej dostavět a vyztužit. K tomuto účelu slouží sklokeramické čepy, tyto čepy se vkládají do kanálku a slouží jako výztuha zubu a zároveň dostaví chybějící tkáně tak, aby bylo zub možno definitivně proteticky zrestaurovat.

Fixní protetika

Jedná se o pevně nasazenou laboratorně zhotovenou náhradu části zubní korunky (onlay, inlay, overaly) nebo korunky celé. Tyto práce mohou být zhotoveny z kompozitních výplní, kombinovaná keramika s kovem – metalokeramika nebo čistě keramické. Naše ordinace spolupracuje s několika laboratořemi tak, ať jsou korunky maximálně přesně, trvanlivé a estetické. Fixním můstkem je také možno nahradit malou mezeru po jednom chybějícím zubu. Toho využíváme zejména pokud zuby kolem mezery mají rozsáhlé kazy,výplně nebo korunky. Další fixní variantou jak nahradit chybějící zub je zavedení titanového čepu přímo do kosti a opatřit jej korunkou. K této variantě – implantátu, se přikláníme v případě nepoškozený zdravých zubů v sousedství s mezerou.

Snímatelná protetika

Tento pojem zahrnuje laboratorně zhotovené práce nahrazující nejčastěji více zubů. Musí se pravidelně vyjímat a čistit. Dle rozsahu protézy je můžeme rozdělit na částečně snímatelné náhrady a celkové náhrady. Cestu částečně snímatelných protéz volíme zejména pokud mezera po chybějících zubech není ohraničena zuby. Nejčastěji se jedná o případy, kde chybí v postranním úseku stoličky. Protéza drží pomocí spon na zubech zbývajících. Celková protéza je pak nejčastějším řešením v případech, kde zuby v ústech chybí úplně.

Péče o dětské pacienty

Co se v mládí naučíš...

Nepodceňujte péči o dočasné zoubky Vašich dětí. Mají svou funkci a jejich předčasná ztráta může Vašim dětem udělat později pořádné starosti.

Kdy navštívit zubního lékař

První prohlídka by měla následovat po prořezání prvního zubu. V této prohlídce se dítě seznámí s prostředím zubní ordinace a zvyká si i na kontakt s lékařem samotným. Lékař stanoví tzv. zubní věk pacienta, poučí rodiče jak pečovat o dočasné zoubky a případně se vyřeší zubní potíže, pokud nějaké dítě má např. bolestivé prořezávání.

Druhá návštěva se uskutečňuje po prořezání první dočasné stoličky. Dítě si opět zvyká na lékaře, ten kontroluje průběh prořezávání zubů, úroveň ústní hygieny a zdraví již prořezaných zubů.

Třetí návštěva pak následuje po prořezání druhé stoličky. V tomto okamžiku hraje úroveň ústní hygieny klíčovou roli při vzniku zubního kazu. Dvě sousedící stoličky vytváří bod kontaktu, pod kterým snáze ulpívají zbytky jídla. Právě na těchto mezizubních ploškách vzniká velice snadno zubní kaz při nedostatečné ústní hygieně. V této návštěvě zhotovujeme první rentgenový snímek právě na oblast sousedících stoliček pro úplnou jistotu jejich zdraví.

Následující návštěvy již probíhají v pravidelných půlročních intervalech. Tyto preventivní prohlídky mohou absolvovat celé rodiny společně. Vaše dítě určitě rádo uvidí, že i Vy musíte „ukázat zoubek“. Samozřejmostí je návštěva zubního lékaře, pokud si dítě stěžuje na nějaké obtíže, pociťuje bolest nebo došlo k úrazu zubů.

První velký přehledný panoramatický snímek zhotovujeme v 6ti letech věku. V tomto věku se prořezává první stálá stolička, snímek ukáže zárodky stálých zubů, jejich stav a již v tak útlém věku odhalit případné chybějící zuby. Tato skutečnost pak často může ovlivňovat postup léčby zubů dočasných, je-li třeba je opravit a dlouhodobě zachovat.

Zásady péče o dětské zuby

Základem zdravých zubů je péče o ně. Proto je nezbytné začít dítěti zoubky čistit již s prvním zubem. Hned ze startu se používá měkčí kartáček společně s pastou. Nutností je pasta určena pro děti, neboť dítě ještě neumí pastu vyplivnout a vysoký obsah fluoridů v pastách pro dospělé by mohl zuby poškodit. Zuby již ze startu čistíme 2x denně a až do 12ti let dítěti zuby kontrolujeme a případně dočišťujeme. Není třeba se bát čistit zuby i přes nevůli dítěte. Nebojte se, že mu způsobíte trauma, bude mít „jen“ zdravé zuby.

Výkony pro dětské pacienty

Všechny naše zákroky provádíme v lokální anestezii.

Vstupní vyšetření: odběr anamnézy, intraorální a extraorální vyšetření, zhotovení RTG snímků (dle věku), vysvětlení problematiky rodičům, poučení o dentální hygieně a ukázka opravy zubu na plyšovém modelu(bude-li třeba nějaké zuby opravit). Při vstupním vyšetření neprovádíme žádné zákroky.

Zhotovení výplní

Pro sanaci kazů na dočasných zubech dnes volíme převážně ze dvou nejpoužívanějších materiálů a to výplní kompozitních (tzv. bílých výplní) nebo výplní z glassionomerních cementů (GIC), které mohou mít různé barvy. Kompozitní výplně nabízí minimální množství preparace, a tudíž šetří tvrdé zubní tkáně, umožňují kvalitní okrajový uzávěr, nejsou vodivé pro tepelné podněty a splňují i estetické nároky. U výplní z GIC materiálů využíváme jejich bakteriostatický účinek v důsledku uvolňování fluoridových iontů, také lépe snáší vlhké prostředí. Amalgámové výplně jsou v dnešní době již překonány moderními kompozitními výplněmi. Ty jsou dostatečně odolné a vyžadují jen preparaci v rozsahu kazu bez zbytečných ztrát nutných k úpravě vyvrtaného otvoru po kazu při zhotovení amalgámové výplně.

Sedace

U nepříjemných (extrakce-vytržení zubu) a časově náročnějších výkonů je možné využít u dětí premedikace látkou Midazolam. V důsledku jejího účinku navodíme psychické uklidnění pacienta a snížíme vnímání bolesti. Díky těmto účinkům je ošetření rychlejší a příjemnější jak pro pacienta tak i lékaře. Nespornou výhodou je pozákroková amnézie, takže si dítě na zákrok nepamatuje, tudíž nevznikají negativní vzpomínky na zubní ošetření. Sedaci je možno využít u dětí od 2 let, bojácných či hendikepovaných pacientů. Užití sedace je vždy na základě posouzení lékaře.

Objednejte se

Objednejte se

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Kontakt

Otevírací doba ordinace

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Úterý 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Čtvrtek 7.00 - 12.00 13.00 - 15.30
Pátek 7.00 - 12.00

Školní 637/2, Hlučín 748 01

+420 773 38 11 83

info@dentano.cz

05 633 958